Scandinavian interior design for safe and healing environments

HealSafe Interiör är specialister på skade- och suicidpreventiva inredningsprodukter med syfte att skapa en mer “normaliserad” atmosfär i utmanande miljöer. Idag kan företaget presentera ett helt unikt och brett sortiment med säkra, robusta och skade- och suicid-preventiva inredningsprodukter. Dessa används inom miljöer såsom Psykiatri, BUP, Ungdomshem, Kriminalvård och annan offentlig miljö där krav på säkerhet och skadeförebyggande är avgörande för både patienter/klienter och personal. Vi fick uppdraget att producera tre olika filmer där grundaren och designern Franz James berättar om företaget och de olika produkterna. Filmerna används vid företags – och produktpresentationer.

Corporate culture/Corporate information, Sales promotion