Vi tar svensk sjukvård ut i världen och gör skillnad på riktigt

GHP är ett svenskt vårdföretag som fokuserar på specialistvård men man har även en internationell vårdverksamhet. På uppdrag av det mindre Emiratet Ajman driver GHP Sheik Kalifa Hospital. Uppdraget är att förbättra vården och patientsäkerheten.

Genom arbetsledning av lokal sjukvårdspersonal och ett stort fokus på träning och utbildning överför GHP kunskap som stärker kompetensen på plats. Företaget implementerar ett tillåtande ledarskap där medarbetare uppmuntras att rapportera incidenter och avvikelser. På så sätt skapas en kultur med förbättrad patientsäkerhet och där man lär av sina misstag

Genom att utgå från detta arbetssätt har det svenska GHP-teamet på kort tid lyckats höja vården till en helt ny nivå.
Vi fick träffa Pia, Helena, Maria och Catharina som i fyra filmer berättar om hur det är att leva och arbeta i Förenade Arabemiraten och hur de kan göra skillnad.
Filmerna används inom rekrytering-och varumärkesarbete.

Corporate culture/Corporate information